9565 Train Time Table JLR-BVC PASS SPL

STATION NAME STATION CODE ARRIVAL HALT TIME
In Mins
DEPARTURE DAYS DISTANCE
In KMs
Jetalsar Jn JLR
09:00
1 0.0
Jetpur JTP 09:08
1m 09:09
1 3.4
Vavdi VVD 09:19
1m 09:20
1 19.2
Vadiya Devli VDV 09:25
1m 09:26
1 25.4
Khakharia KKK 09:34
1m 09:35
1 33.2
Kunkavav KKV 09:46
1m 09:47
1 44.0
Lunidhar LDU 10:08
2m 10:10
1 57.8
Chital CTL 10:18
1m 10:19
1 72.3
Khijadiya Jn KJV 10:30
1m 10:31
1 78.4
Lathi LAT 10:46
1m 10:47
1 90.0
Dhasa Jn DAS 11:02
2m 11:04
1 104.6
Dhola Jn DLJ 11:40
5m 11:45
1 130.7
Sihor Jn SOJN 12:20
1m 12:21
1 159.6
Bhavnagar Para BVP 12:42
1m 12:43
1 177.3
Bhavnagar Trm BVC 13:10

1 180.1